O zwrot nadpłaconego podatku może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Holandii i za którą pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek od wynagrodzeń. O zwrot podatku za pracę w Holandii można ubiegać się za 5 ostatnich lat np. w roku 2015 składamy deklaracje za lata: 2010, 2011, 2012, 2013,2014

Aby otrzymać zwrot podatku, musiszą Państwo posiadać kartę podatkową od pracodawcy (Jaaropgave, Jaaropgaaf), ewentualnie ostatni pasek z wypłaty (salarisspecificatie). Wnioski można składać cały rok, o ile nie dostali Państwo wezwania z urzędu holenderskiego.

Jeżeli pracodawca nie wydał Państwu Jaaropgave, to ja postaram się go zdobyć.

Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi przeważnie od 1 do 6 miesięcy , pod warunkiem że zeznanie podatkowe było złożone przed końcem marca. Zeznania złożone po 1 kwietnia są rozpatrywane przeważnie w ciągu 3 miesięcy, ale według ustawy urząd ma na to 3 lata.

Z początkiem 2016 roku holenderski urząd skarbowy Belastingdienst wprowadza zmianę w sposobie określania statusu rezydencji podatkowej w Holandii. Zmiany w przepisach skomplikują nieco procedurę ubiegania się o zwrot nadpłaconych podatków ponieważ Polacy przed holenderskim urzędem będą musieli wykazać także swoje dochody osiągnięte poza Holandią. W efekcie na zwrot przyjdzie nam poczekać nieco dłużej niż zwykle.

 

Według nowych zasad prawo do traktowania jako rezydent podatkowy będzie przysługiwało pracownikom, którzy na terenie Holandii w ciągu roku podatkowego osiągną co najmniej 90% swoich przychodów. Uzyskanie takiego statusu jest bardzo istotne przy rozliczeniu ponieważ gwarantuje możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Wprowadzenie tej zmiany oznaczać będzie potrzebę udokumentowania podczas rozliczenia przychodów osiągniętych poza Holandią a więc w przypadku większości pracowników z Polski zarobków osiągniętych w naszej ojczyźnie. W tym celu będzie trzeba zwrócić się do polskiego urzędu skarbowego o udokumentowanie ich na specjalnym druku. Dokument ten będzie zbliżony formą do druku EOG wystawianego przez polskie US dla deklaracji niemieckich. Warunkiem uzyskania powyższego dokumentu jest konieczność złożenia do polskiego urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT wraz z załącznikiem PIT ZG ujawniającym przychody osiągnięte w Holandii. Co ważne, opisywana zmiana dotyczy także osób, które nie pracowały poza Holandią, również one będą musiały wykazać brak dochodów w Polsce na tych samych zasadach.

Opisywane zmiany nie dotycza osob zameldowanych przez caly rok.

Pieniądze za zwrot podatku otrzymacie Państwo bezpośrednio z urzędu skarbowego na swoje konto.