Jest to zasiłek rodzinny i  jest zasiłkiem wypłacanym przez holenderski Sociale Verzekeringbank (SVB), czyli odpowiednik polskiego ZUS-u. Zasiłek wypłacany jest na utrzymanie własnych dzieci jak i adoptowanych, czy też w sytuacjach, gdy jest się prawnym opiekunem.
Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. Znacznie podwyższeniu ulega gdy dziecko kończy 6 lat, potem ponownie gdy kończy lat 12. Jeżeli dziecko nie mieszka z rodzicami  z powodu np. poważnego upośledzenia,- wymagającego przebywania.

 

w ośrodku pielęgnacyjnym, Kinderbijslag może ulec nawet podwojeniu. Jeżeli  dziecko urodziło się przed 1 stycznia 1995 roku SVB zwraca uwagę na ilość dzieci. Im więcej dzieci  posiadamy, tym większy zasiłek na dziecko urodzone przed 1995 rokiem.

Aby otrzymac zasilek rodzinny na dzieci mieszkajace w Polsce nalezy:
- zlozyc wniosek z zalaczonymi dokumentami:
- Kopia paszportu
- Kopia numeru sofi
- Akty urodzenia dzieci
- Numery pesel wszystkich czlonkow rodziny
- Zaswiadczenie z MOPS o pobieraniu lub niepobieraniu zasilku rodzinnego np. w polsce

UWAGA: Osoby starajace sie o zasilek rodzinny w holandii musza udowodnic ze utrzymuja dzieci w Polsce!!!!

 

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku kwoty zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie. Poniższe kwoty obowiązują od lipca 2012 .

 

kwota w euro na kwartał

 

od 0 do 5 lat

od 6 do 11 lat

od 12 do17 lat

Na dziecko

€ 191,65

€ 232,71

€ 273,78