Tabela minimalnych płac ważna od 1 stycznia 2014

wiek

miesięcznie

tygodniowo

dziennie

23 lata i więcej

€ 1.485,60

€ 342,85

€ 68,57

22 lata

€ 1.262,75

€ 291,40

€ 58,28

21 lat

€ 1.077,05

€ 248,55

€ 49,71

20 lat

€    913,65

€ 210,85

€ 42,17

19 lat

€    779,95

€ 180,00

€ 36.00

18 lat

€    675,95

€ 156,00

€ 31,20

17 lat

€    586,80

€ 135,45

€ 27,09

16 lat

€    512,55

€ 118,30

€ 23,66

15 lat

€    445,70

€ 102,85

€ 20,57