dodatek dla rodzin posiadających dzieci i jest zależny od dochodów rodziny,  ilości i wieku dzieci. Warunkiem otrzymania tego dodatku jest również otrzymywanie zasiłku rodzinnego - kinderbijslag.