jest to  dodatek do wydatków poniesionych z tytułu opieki nad dziećmi. Jeśli twoje dziecko uczęszcza do placówki opieki zarejestrowanej w urzędzie gminy, masz prawo do zwrotu poniesionych kosztów. O zwrot ten należy się ubiegać w urzędzie podatkowym (belastingdienst).
Musisz jednak spełnić kilka warunków:
- pracujesz w Holandii,
- mieszkasz z jednym (lub więcej) dzieckiem – dziecko musi być zameldowane pod takim samym adresem jak ty,
- twoje dziecko uczęszcza do placówki opieki, która jest zarejestrowana w urzędzie gminy –  może to być placówka opieki dziennej (kinderdagverblijf), opieka po zajęciach szkolnych (buitenschoolse opvang) lub inna forma opieki zarejestrowana oficjalnie w urzędzie gminy,
- dziecko, na które chcesz otrzymywać dodatek, nie ukończyło jeszcze szkoły podstawowej,
- ty lub twój partner/partnerka ponosisz koszty opieki,
- zarówno ty, jak i partner/partnerka pracujecie zawodowo.