Cennik

Categorie: UncategorisedGepubliceerd: vrijdag 05 september 2014 19:58Geschreven door Super User
Hits: 9948
Afdrukken E-mailadres

Rozliczenie z podatku  -  40€

 

Rozliczenie z podatku z zaswiadczeniem o dochodach - 45€

 

Rozliczenie z podatku małżeństwa -  70€

 

Rozliczenie z podatku małżeństwa z zaswidczeniem o dochodach - 80€ 

 

Rozliczenie z podatku - formularz M lub z hipoteką -  60€ 

 

Rozliczenie z podatku małżeństwa - formularz M lub z hipoteką -  90€   

 

Dofinansowanie do ubezpieczenia - zorgtoeslag  -  35€

 

Dofinansowanie do mieszkania - huurtoeslag  -  40€

 

Dofinansowanie do przedszkola - kinderopvangtoeslag  -  40€ 

 

Zasiłek rodzinny - kinderbijslag  -  100€ 

 

Dodatek do rodzinnego - kingebonden budget - 40€ 

 

Zatrzymanie któregoś dofinansowania - 10€

 

Odwolanie od decyzji dodatkow - 20€

 

Zasiłek dla bezrobotnych - 60€

 

Zasilek dla bezrobotnych bez meldunku - 150€

 

Formularz dochodowy do UWV - 20€

 

Zasiłek socjalny - 180€

 

Zasilek macierzynski - 40€

  

Wyrobienie numeru Sofi dla partnera  -  50€

 

Druk U1/E301 - 20€ 

 

Rejestracja w ubezpieczalni - 30€

 

Rejestracja w spółdzielni mieszkaniowej - 30€

 

Obsluga przy przyznaniu mieszkania - 60€

 

Zgloszenie samochodu na polskich tablicach rejestracyjnych - 25€

 

Przerejestrowanie auta na Holandię - 60€ 

  

Pisanie listów i odwołań  -  od 15€ 

 

Wypełnianie formularzy  -  od 10€

 

Załatwianie różnych spraw urzędowych  -  15€ / 30 min

 

Zwolnienie z rocznych oplat gminnych - 60€

 

Formularz IB 60 - 10€

 

Wyrobienie kodu DigiD - 15€

 

Podatek Drogowy - 25€

 

 

 

Minimalne zarobki

Categorie: UncategorisedGepubliceerd: vrijdag 05 september 2014 19:52Geschreven door Super User
Hits: 5910
Afdrukken E-mailadres

Tabela minimalnych płac ważna od 1 stycznia 2014

wiek

miesięcznie

tygodniowo

dziennie

23 lata i więcej

€ 1.485,60

€ 342,85

€ 68,57

22 lata

€ 1.262,75

€ 291,40

€ 58,28

21 lat

€ 1.077,05

€ 248,55

€ 49,71

20 lat

€    913,65

€ 210,85

€ 42,17

19 lat

€    779,95

€ 180,00

€ 36.00

18 lat

€    675,95

€ 156,00

€ 31,20

17 lat

€    586,80

€ 135,45

€ 27,09

16 lat

€    512,55

€ 118,30

€ 23,66

15 lat

€    445,70

€ 102,85

€ 20,57

 

Vadersverlof

Categorie: UncategorisedGepubliceerd: vrijdag 05 september 2014 19:45Geschreven door Super User
Hits: 5253
Afdrukken E-mailadres

W przypadku mężczyzn istnieje także możliwość otrzymania zasiłku dla ojców (vadersverlof), który wynosi dwa dni. W holenderskim parlamencie toczą się debaty dotyczące przedłużenia tego czasu do 5 dni, a jedna z partii Groen Liks wystąpiła z wnioskiem o przyznanie świeżo upieczonym ojcom prawa do 10 dni urlopu. Plany te czekają jednak na dalszą realizację.

Werkloosheidswet

Categorie: UncategorisedGepubliceerd: vrijdag 05 september 2014 19:48Geschreven door Super User
Hits: 6433
Afdrukken E-mailadres

zasiłek dla osób bezrobotnych. Prawo do zasiłku dla bezrobotnego przysługuje w Holandii osobie bezrobotnej, której okres stażu pracy na terytorium tego kraju wynosi, co najmniej 26 tygodni. W praktyce oznacza to, że osobom, które przepracowały w Holandii krócej niż 6 miesięcy, lub pracowały mniej niż 3 dni w tygodniu świadczenie z tytułu utraty pracy nie przysługuje. Prawa do zasiłku w tym kraju nie mają również osoby, które dojeżdżały co tydzień lub (maksimum 6 tygodni przed planowaną datą porodu, minimum 4 tygodnie). Długość zasiłku po porodzie nie może być krótsza niż 10 tygodni. W przypadku, kiedy poród odbył się znacznie wcześniej przed planowaną datą, zasiłek rozpoczyna się od dnia porodu przez kolejne 16 tygodni. Dla przykładu: poród nastąpił niespodziewanie 2 miesiące przed planowaną datą. Od tego czasu pracownicy przysługuje 16 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wysokość zasiłku stanowi 100% miesięcznego wynagrodzenia, które wypłacane jest przez pracodawcę, w przypadku kobiet pozostających w stosunku pracy z pracodawcą. W przypadku kobiet otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, bądź kobiet bez prawa do zasiłku, instytucją wypłacającą zasiłek macierzyński jest Agencja Opieki Społecznej (Uitvoeringinstiuut Werknemers Verzekeringen-UWV). Kobieta ubiegająca się o prawo do zasiłku musi dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od lekarza, bądź położnej o ciąży. Zaświadczenie takie kobieta otrzymuje przy pierwszej kontroli medycznej i wskazanym jest dostarczenie go pracodawcy, aby był on przygotowany na przyszłe plany macierzyńskie swojej pracownicy. Pracodawca jest zobowiązany najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu powiadomić UWV o dacie rozpoczęcia zasiłku macierzyńskiego. Kobiety bezrobotne zaświadczenie takie dostarczają do UWV osobiście. Jeśli kobieta zachorowała w czasie ciąży, ma ona prawo do zasiłku chorobowego (ziektewet-uitkering) od pierwszego dnia choroby. Zasiłek zostaje wypłacany do momentu wyleczenia. Jeśli kobieta cierpi na chorobę, która została wywołana ciążą czy porodem, podlega szczególnym regulacjom, dotyczącym zasiłku chorobowego. Jeśli natomiast choroba nie została wywołana ciążą czy porodem, obowiązują te same reguły, które dotyczą osób otrzymujących zasiłek chorobowy (czytaj artykuł o zasadach przyznawania zasiłku chorobowego).

 

Zwangerschaps Bevallingsuitkering

Categorie: UncategorisedGepubliceerd: vrijdag 05 september 2014 19:43Geschreven door Super User
Hits: 5383
Afdrukken E-mailadres

urlop oraz zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę lub Agencję Opieki Społecznej przez okres od 4-6 tygodni przed rozwiązaniem i do 10-12 tygodni po urodzeniu dziecka.
Każdej ciężarnej kobiecie przysługuje minimalnie 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, który rozpoczyna się, w zależności od woli zainteresowanej 4-6 tygodni przed planowaną datą porodu, oraz trwa 10-12 tygodni po porodzie. Ciężarna kobieta zawiadamia swojego pracodawcę o dacie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, w czasie, który uzna za odpowiedni (maksimum 6 tygodni przed planowaną datą porodu, minimum 4 tygodnie). Długość zasiłku po porodzie nie może być krótsza niż 10 tygodni. W przypadku, kiedy poród odbył się znacznie wcześniej przed planowaną datą, zasiłek rozpoczyna się od dnia porodu przez kolejne 16 tygodni. Dla przykładu: poród nastąpił niespodziewanie 2 miesiące przed planowaną datą. Od tego czasu pracownicy przysługuje 16 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wysokość zasiłku stanowi 100% miesięcznego wynagrodzenia, które wypłacane jest przez pracodawcę, w przypadku kobiet pozostających w stosunku pracy z pracodawcą. W przypadku kobiet otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, bądź kobiet bez prawa do zasiłku, instytucją wypłacającą zasiłek macierzyński jest Agencja Opieki Społecznej (Uitvoeringinstiuut Werknemers Verzekeringen-UWV). Kobieta ubiegająca się o prawo do zasiłku musi dostarczyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od lekarza, bądź położnej o ciąży. Zaświadczenie takie kobieta otrzymuje przy pierwszej kontroli medycznej i wskazanym jest dostarczenie go pracodawcy, aby był on przygotowany na przyszłe plany macierzyńskie swojej pracownicy. Pracodawca jest zobowiązany najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu powiadomić UWV o dacie rozpoczęcia zasiłku macierzyńskiego. Kobiety bezrobotne zaświadczenie takie dostarczają do UWV osobiście. Jeśli kobieta zachorowała w czasie ciąży, ma ona prawo do zasiłku chorobowego (ziektewet-uitkering) od pierwszego dnia choroby. Zasiłek zostaje wypłacany do momentu wyleczenia. Jeśli kobieta cierpi na chorobę, która została wywołana ciążą czy porodem, podlega szczególnym regulacjom, dotyczącym zasiłku chorobowego. Jeśli natomiast choroba nie została wywołana ciążą czy porodem, obowiązują te same reguły, które dotyczą osób otrzymujących zasiłek chorobowy (czytaj artykuł o zasadach przyznawania zasiłku chorobowego).